Privacy Statement

SINCERIUS hecht veel waarde aan uw privacy en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.  De SINCERIUS website moet zorgeloos bezocht kunnen worden. SINCERIUS vindt het dan ook van groot belang dat de privacy van degenen die de website bezoeken, vragen stellen en / of gebruik maken van onze diensten beschermd wordt. Dit vatten we in deze privacyverklaring. SINCERIUS kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees deze privacyverklaring regelmatig door. SINCERIUS zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor informatie. SINCERIUS zal uw gegevens  gebruiken om te voldoen aan elke mogelijke wettelijke verplichting.

Uw rechten

U hebt het recht om SINCERIUS te verzoeken u mee te delen of SINCERIUS persoonsgegevens van u verwerkt. Wij zullen u de gevraagde informatie verstrekken binnen vier weken na een dergelijk verzoek. De contactadres informatie staat onderaan deze privacyverklaring. Bovendien kunt u SINCERIUS verzoeken om persoonlijke gegevens die SINCERIUS over u heeft, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren als deze persoonlijke gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn. Het verzoek bevat de wijzigingen die u door SINCERIUS wilt laten aanbrengen.

Cookies

SINCERIUS gebruikt cookies op haar website. Deze cookies gebruikt de adverteerder om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres  zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Security

SINCERIUS wil dat uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk blijven. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens veilig van uw computer naar onze servers te verzenden door middel van een aantal standaard procedures.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Als u vragen of vragen hebt met betrekking tot de privacyverklaring van SINCERIUS, stuur dan een e-mail naar demooij@sincerius.nl of een brief aan Julie de Mooij, Office Manager, SINCERIUS. Postadres: SINCERIUS, Nieuwe Achtergracht 17, 1018 XV Amsterdam, Nederland. Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht 17, 3e verdieping, 1018 XV Amsterdam, Nederland.

Privacyvoorwaarden Sollicitanten

SINCERIUS vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via een vacature via www.sincerius.nl en/of LinkedIn verzamelt SINCERIUS informatie (persoonsgegevens, CV en motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door SINCERIUS op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat SINCERIUS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop SINCERIUS de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van SINCERIUS. Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld. 

Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan SINCERIUS worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door SINCERIUS gebruikt om een verantwoord, effectief en efficient wervings- en selectieproces mogelijk te maken. SINCERIUS verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van SINCERIUS zijn:
1.    Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures van SINCERIUS;
2.    De communicatie van de wervings- en selectieprocedures van SINCERIUS;
3.    Contact opnemen met sollicitanten en sollicitatiegesprekken te plannen; en
4.    SINCERIUS kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Gegevens van sollicitanten
SINCERIUS verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist en optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte CV’s via solliciteren@sincerius.nl SINCERIUS verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. SINCERIUS verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt SINCERIUS hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan SINCERIUS verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan SINCERIUS om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.  De gegevens van sollicitanten doe door SINCERIUS worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Gegevens bewaren van sollicitanten
SINCERIUS bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijdert SINCERIUS de gegevens van haar sollicitanten en alle geïdentificeerde kenmerken uit haar database zodra de vacature vervuld is.  

Beveiliging
SINCERIUS maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. SINCERIUS heeft beveiligingstechnologieën geimplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te  beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. SINCERIUS tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieen beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van SINCERIUS die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van SINCERIUS. SINCERIUS personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van SINCERIUS bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. SINCERIUS zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. SINCERIUS waarborgt ook (contractueel ) dat derde partijen die namens SINCERIUS gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Contact
Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Stuur uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy verklaring of over de manier waarop SINCERIUS gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: office@sincerius.nl